Become instructors

If you would like to use our classroom builder please register here so we can set up your account. At the moment, all our features are free. You don't have to have ready recorded videos to run courses on The Northern Pearl as well as other complex techies. We offer wide range of options such as you can create your own group and teach there with our chat app functions. Additionally, you can create your own courses which you can sell, adjust, edit your courses using classroom builder functions which you are going to register as below:

Nếu bạn muốn xây dựng khoá học của mình, bạn có thể đăng ký tại đây. Hiện nay, tất cả chức năng giảng dạy của The Northern Pearl đều miễn phí. Bạn không cần quay video bài giảng và không nhất thiết phải biết nhiều kỹ thuật rắc rối. Chúng tôi sẽ giúp bạn! Bạn có thể lựa chọn giữa tự tạo nhóm riêng và dùng chức năng chat app để giảng dạy trực tuyến. Ngoài ra, xây dựng một khoá học hoàn chỉnh sẽ giúp bạn thêm thu nhập thụ động, vui lòng điền form sau đây:


Mọi vướng mắc cần giúp đỡ xin vui lòng liên hệ qua Zalo: +358 4 1319 7379 hoặc email: [email protected] để được trợ giúp.
Any question please ask at Whatsapp: +358 4 1319 7379 or email: [email protected] Visit us at https://thenorthernpearl.com.
Social network for Education Ⓒ THE NORTHERN PEARL

Leave a Reply